Zmień cykl: Anioły | Pijaczki | Ilustracje do Bajek Andersena | Ekslibrisy | Jak Pan Jezus Pijakom Błogosławi | Giganci | Konstancin-Obory |
Gorlice |
Inne prace: | 2005 | 2004 | 2003 |

Cykl: Jak Pan Jezus Pijakom Błogosławi

 

Tytuł Rok Wymiary Post Scriptum Praca
I 2004 30 cm  
II 2004 30 cm  
III 2004 30 cm  
IV 2004 30 cm  
V 2004 30 cm  
Jak Pan Jezus… 2004 30 cm okładka do przypowieści według opowiadania Mojej Babci Heleny Staniszewskiej z Jachimowiczów. Przypowieść składa się z pięciu ilustracji. Tekst polski wpisany jest w obraz, tekst litewski tworzy ornament w ramce ilustracji. Helena Jachimowicz urodizła się i wychowała w miejscowości Burdyniszki- dzisiaj mówi się, że jest to jedna z niewielu miejscowości, którą zamieszkują rdzenni Litwini. Stąd Tłumaczenie na język Żmudzinów